JORNAL

a jornal SP, treballant per altri a tant el dia / a tant per dia treballat / [treballar] d’acord amb un sou diari determinat (R-M, IEC, EC)

S’ha venut la vinya i ara va a jornal per uns i altres; no té feina fixa / De tota la vida que ha treballat a jornal (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.) (R-M)

a sou, a soldada

a preu fet (ant.), a escar (ant.), a escarada (ant.), a tasca (ant.)