JORNADA

hores feineres SN, les hores de treball / hora en què hom treballa (A-M, EC)

En hores feineres és una persona molt responsable

hora feinera (v.f.), dia feiner (p.ext.)

jornada intensiva SN, jornada de treball feta sense interrupció per a l’àpat del migdia (EC)

Ara treballo fent jornada intensiva, així després tinc tota la tarda per fer el curset