JOC

amagar esquenes SV, joc infantil en què els jugadors es peguen mútuament a l’esquena mentre no la tenen amagada, repenjada en una paret (EC)

Els nens d’avui dia ja no juguen a amagar esquenes

deute d’honor SN, deute contret en el joc (EC)

Millor que amb aquest home no hi tinguis cap deute d’honor perquè, si no l’hi tornes, t’ho farà pagar car

doble parella SN, en el joc del pòquer, combinació de dues parelles diferents aconseguides en una jugada i que té un valor intermedi entre la parella i el trio (EC)

Ell tenia doble parella, però jo tenia un pòquer; així que vaig guanyar aquella mà

els quatre cantons SD, joc popular infantil en què quatre jugadors ocupen els quatre racons d’una superfície quadrada i van canviant ràpidament de cantó procurant que un altre jugador, situat al bell mig, no en pugui ocupar cap (IEC)

En Marc va proposar de jugar als quatre cantons

fer la figuereta SV, fer moure, davant algú que tracta d’agafar-la amb la boca, una figa seca, penjada per mitjà d’un cordill de l’extrem superior d’una canya que hom agita donant-li copets amb un bastó (EC)

Aquests nens juguen a fer la figuereta

jocs de cucanya (p.ext.)

joc de paraules SN, artifici consistent a usar enginyosament mots equívocs o molt semblants de significat / expressió que hom aplica al fet de jugar amb un mot de doble sentit o amb dos mots homòfons, per aconseguir un efecte divertit o enginyós (A-M, EC)

Com vols que l’entengui si sempre fa jocs de paraules! (També s’usa amb la forma joc de mots)

joc de penyores SN, joc en què els jugadors han de lliurar una penyora per cada error comès i que només recuperen si compleixen el càstig imposat per qui mena el joc o per la resta de jugadors (IEC)

El pare carbasser és un joc de penyores (IEC)

jugar al pare carbasser (p.ext.)

joc de pistes SN, joc, molt corrent en l’escoltisme i l’excursionisme, consistent a fer un recorregut seguint unes indicacions marcades prèviament (EC)

Sempre acabaven les colònies amb un joc de pistes (IEC)

joc dels disbarats SN, joc que consisteix a formar un diàleg sense sentit lògic (IEC)

Ens hem fet un fart de riure jugant al joc dels disbarats

jocs d’atzar SN, jocs en què és únicament l’atzar que decideix qui guanya i qui perd (IEC)

Cada divendres es deixa la setmanada jugant als jocs d’atzar

jugar a la loteria (p.ext.)

jocs de cucanya SN, jocs populars, sobretot infantils, com el de trencar l’olla, les curses de sacs, etc. (IEC)

Hem preparat jocs de cucanya per a la mainada

trencar l’olla (p.ext.), fer la figuereta (p.ext.)

l’amic invisible SD, joc entre un grup de persones consistent a fer-se entre elles regals de poc valor i que té com a condició que els autors del regal han de mantenir en secret el seu destinatari

Aquest any farem l’amic invisible amb els companys de la feina, quan s’acostin les festes de Nadal

manilla de rector i vicari SN, manilla jugada entre dos, posades les cartes en piles de quatre i amb la del damunt de cada pila sempre descoberta (EC)

Vam jugar a manilla de rector i vicari

mots encreuats SN, entreteniment consistent a col·locar convenientment dins una quadrícula, horitzontalment i verticalment, encreuant-se, els mots corresponents a unes definicions que en donen la clau (IEC)

Li agrada fer mots encreuats; es passaria tot el dia jugant-hi (També s’usa amb l’adjectiu enreixat)

parells o senars SCoord, joc que consisteix a endevinar si els dits d’una o de les dues mans, estirats simultàniament pels jugadors, sumaran un nombre parell o senar (IEC)

Tu què vols? Parells o senars?

quatre sabaters SQ, artifici de paper amb quatre becs que s’obren de dos en dos i que ha donat origen al joc anomenat «cel-infern» (EC)

Aquells nens feien el joc dels quatre sabaters per a passar l’estona

tocat i enfonsat SCoord, expressió usada en l’anomenat joc dels vaixells quan un jugador encerta la casella on hi ha amagat un vaixell del contrincant

Has dit B-9? Tocat i enfonsat

trencar l’olla SV, joc infantil que consisteix a trencar, a cops de bastó i amb els ulls tapats, una olla de terra que penja d’una corda (IEC)

Pel seu aniversari vam trencar l’olla

jocs de cucanya (p.ext.)

tres en ratlla SQ, joc popular per a dos jugadors consistent a col·locar en filera tres fitxes sobre tres dels nou punts definits pel creuament de les diagonals, els costats i les mediatrius d’un quadrat

Vols jugar una estona al tres en ratlla amb mi per fer temps? / Ja està, tres en ratlla: he guanyat

treure sardines del barril SV, joc de nois, en el qual s’estrenyen entre ells fins a treure’n un del lloc que ocupa i ficar-se-n’hi un altre (A-M)

Van passar tota la tarda jugant a treure sardines del barril