JARDÍ

zona verda SN, zona d’una concentració urbana destinada a parcs i jardins (T)

Aquest solar serà destinat a zona verda

parc nacional (p.ext.)