ISOLAR

fer el buit a SV, fer que hom s’aparti d’algú o d’alguna cosa, no se n’ocupi, etc. (IEC)

Fan el buit a qui no pensa com ells / No li tenen simpatia i sempre que ell intenta relacionar-se amb la colla, li fan el buit i es troba arraconat / Com que no és tan agraciat com els altres, li fan el buit. Són molt injustos (*, R-M, R-M)

fer vores (a algú), fer el paper fred (a algú)