IRRESPIRABLE

poder-se tallar l’aire O, irrespirable / haver-hi un ambient irrespirable (Fr, *)

Quan hi vam entrar l’aire es podia tallar, calia ventilar aquella casa

olor de resclosit (p.ext.)