IRRESOLT

ésser enlaire SV, (ésser) pendent, sense resoldre (EC)

No sé pas com anirà la cosa: tot és encara enlaire (També s’usa amb els verbs estar, quedar, restar, etc. i amb l’adverbi encara en posició preadverbial) (EC)

en suspens, sense closca, a la balança, en estudi

ésser al sac (ant.), deixar (alguna cosa) enlaire (inv.), ésser verd (p.ext.), quedar al tinter (p.ext.), estar a quinze i ratlla i la pilota encalada (p.ext.)