IRREFLEXIVAMENT

a cegues SP, amb ofuscació, sense reflexionar (R-M)

Va acceptar la proposta a cegues

a ulls clucs, a la lleugera, de cec, tirar-s’hi de cap

a destra i a sinistra SCoord, sense discreció ni mirament (IEC)

Parla a destra i a sinistra, sense pensar el que diu / Ha renyit amb la colla amb què abans anava i ara els bescanta a destra i sinistra, sempre que en té ocasió / Criticava a destra i sinistra els seus col·legues perquè en tenia enveja (*, R-M, R-M)

a tort i a dret

a la destra i a la sinistra (v.f.), a destra i sinistra (v.f.)

a la babalà SP, sense posar l’atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament (EC)

No parlis a la babalà; cal que estiguis ben segur del que dius perquè pot tenir conseqüències / Tracta les coses a la babalà. No té cura de res (R-M)

a la lleugera, a la bona de Déu, a la xamberga, de lleuger, a la torera, així com així, no mirar cara ni ulls

sense voler (p.ext.), parlar per parlar (p.ext.), parlar a séc de paladar (p.ext.)

a la descosida SP, sense contenció (R-M)

Emprèn les coses a la descosida i després li sap greu de no haver reflexionat / Tenia per costum de dir les coses a la descosida (R-M)

a la desfeta, sense engaltar

a cops de colze (p.ext.), de boig (p.ext.)

a la lleugera SP, sense sospesar les coses / sense haver pesat bé les coses (R-M, IEC)

No pots prendre una decisió a la lleugera; cal que t’hi pensis bé (R-M)

de lleuger, a cegues, a la babalà, de pura pensa, així com així, a la torera

prendre’s (alguna cosa) a la fresca (p.ext.), anar de boig (p.ext.)

a la torera SP, sense posar l’atenció o el seny necessaris en allò que hom fa

Sempre se salta les normes a la torera / Li han cridat l’atenció perquè no es pot anar pel món fent les coses a la torera / Ha suspès el curs perquè es pren els estudis a la torera

a la babalà, a la lleugera

a la xamberga SP, a la biorxa, de qualsevol manera, sense mirament (A-M)

Tot ho fas a la xamberga (A-M)

a la babalà

a la biorxa (p.ext.)

a tort i a dret SCoord, sense mirar si és amb raó o sense; sense reflexió (IEC)

Ell vol sortir beneficiat a tort i a dret; no li importa que els altres surtin perjudicats / Està decidit a aplicar les seves normes a tort i a dret; res no li preocupa que els treballadors no les acceptin de bon grat (R-M)

de qualsevol manera

a tort o a dret (v.f.), tenir tort (p.ext.), tenir dret (p.ext.)

a ulls clucs SP, fer una cosa sense necessitat de reflexionar-hi ni de considerar-la (EC)

Complia les ordres del director a ulls clucs; li era fidel en extrem (R-M)

a cegues, de cec

com si tinguera la roba en lo Grau SAdv, sense pensar en les conseqüències, com si no interessàs el bon o mal resultat (A-M)

Sempre fa les coses com si tinguera la roba en lo Grau; no pensa les coses abans de fer-les

a dretcient (ant.)

[Val. (A-M)]

de boig SP, irreflexivament i barroerament, molt de pressa (EC)

No és d’estranyar que s’hagi fet mal; tot ho fa de boig i sempre li passaran coses / Treballa de boig i esguerra la feina (R-M, EC)

de boig en boig, de cec

anar de boig (p.ext.), anar de bòlit (p.ext.), a la descosida (p.ext.)

de boig en boig SP, de manera desassenyada (R-M)

Ho va voler resoldre de boig en boig i ara li sap greu no haver-ho reflexionat detingudament (R-M)

de boig

anar de boig (p.ext.)

de cec SP, irreflexivament / amb ofuscació, sense reflexionar (R-M, *)

Fa les coses de cec; després es queixa si li surten malament (R-M)

a cegues, a ulls clucs, de boig, de pura pensa

de cop SP, sense pensar-s’hi, bruscament (IEC)

Quan va veure l’accident, de cop va aturar-se i va anar a socórrer els ferits

de cop i volta, de cop sobte, sense pensar-se (alguna cosa) dues vegades

per intuïció (p.ext.)

de fluix SP, sense fonament / sense reflexió, amb lleugeresa (R-M, EC)

Li donen la culpa a ell, però jo crec que ho han jutjat de fluix; cal que ho sospesin més bé / Obra massa de fluix (R-M, EC)

de pura pensa, de lleuger

donar crèdit a (p.ext.)

de lleuger SP, sense sospesar les coses / sense haver reflexionat (R-M, EC)

Va obrar de lleuger, sense consultar-ho a ningú (R-M)

a la lleugera, de pura pensa, de fluix, a la babalà

per inèrcia SP, sense posar l’atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament

Sempre actua per inèrcia, hauria de pensar-se molt més el que fa

d’esma, sense pensar

amb plena consciència (ant.)

sense encomanar-se a Déu ni a santa Maria SP, sense meditar allò que hom vol fer, sense prendre precaucions (IEC)

S’ha casat amb un noi que coneix des de fa dos mesos, sense encomanar-se a Déu ni a santa Maria

sense encomanar-se a Déu ni al diable, de cor a pensa

sense encomanar-se a Déu ni al diable SP, sense aturar-se a reflexionar / sense meditar allò que hom vol fer, sense prendre precaucions (R-M, IEC)

Va veure el perill, i, sense encomanar-se a Déu ni al diable, va saltar al terraplè; sort d’això, es va salvar (També s’usa amb el nom dimoni) (R-M)

de cor a pensa, sense encomanar-se a Déu ni a santa Maria

pensar-s’hi (ant.)