IRREALITZABLE

estar a quinze i ratlla i la pilota encalada SV, estar en la impossibilitat de prosseguir una cosa començada, per manca de mitjans / no tenir res (A-M, *)

De moment el projecte està a quinze i ratlla i la pilota encalada, perquè no tenim mitjans per a tirar-lo endavant

quedar-se a dèneu

en suspens (p.ext.), ésser enlaire (p.ext.), en estudi (p.ext.)

[Val. (A-M), encalat: mot no registrat a l’IEC]

quedar-se a dèneu SV, quedar-se sense res

Pensàvem que hi faríem negoci, però ens vam quedara dèneu

estar a quinze i ratlla i la pilota encalada

[dèneu: mot no registrat a l’IEC (vg. dinou)]