IRONIA

correu-hi tots O, expressió que desvirtua la queixa d’algú / ironia per a treure importància a una queixa (R-M)

Ella es queixa de l’hotel? Correu-hi tots! Qualsevol diria que a casa seva està molt ben servida! / Sí, vinga, com que el degà ens ha cridat, ara correm-hi tots (Només s’usa en la primera i en la segona persones del plural de l’imperatiu) (R-M, *)