INVOLUCRAT

en joc SP, actuant, accionant (R-M)

És un afer molt important perquè hi ha en joc el benestar de moltes persones / En aquesta decisió és en joc el futur del país (Sovint s’usa amb els verbs ésser, estar, haver, tenir, etc.) (R-M)

posar (algú o alguna cosa) en joc (inv.), estar en acció (p.ext.)