INVITACIÓ

si és servit O, fórmula de cortesia amb què s’invita algú a menjar, beure, acceptar alguna cosa / es diu després de lliurar allò que ens han demanat (A-M, R-M)

Prengui’n més, si és servit / Pari el plat, si és servida / Ara mateix em poso a dinar; si sou servits, podeu fer-ho amb mi (També s’usa amb la forma si sou servits) (*, A-M, R-M)