INVERTIR

1. posar en una direcció oposada, col·locar en un ordre oposat

fer de la nit dia SV, fer a la nit allò que se sol fer durant el dia (IEC)

Que no vols anar a dormir? Pensa que és molt tard i al final faràs de la nit dia

fer del dia nit i de la nit dia

tenir el son girat (p.ext.)

fer del dia nit i de la nit dia SV, dormir durant el dia i estar despert durant la nit (IEC)

Té una feina que li fa fer del dia nit i de la nit dia

fer de la nit dia

tenir el son girat (p.ext.)

2. esmerçar (diners) en béns no fungibles, esp. els dedicats a la producció

col·locar diners SV, posar diners a interès (IEC)

Col·locar diners en hipoteques, en paper de l’Estat (IEC)

lletra del tresor (p.ext.), entaular diners (p.ext.), a guany (p.ext.)