INVERSIÓ

cartera de valors SN, accions, obligacions, bons i efectes públics o de comerç que té una persona, una empresa (IEC)

La seva cartera de valors ha augmentat l’últim any

mercat de valors (p.ext.), capital mort (p.ext.), a guany (p.ext.)

lletra del tresor SN, títol emès a curt termini per part de l’estat (T)

Ha comprat lletres del tresor per invertir els estalvis

tresor públic (p.ext.), col·locar diners (p.ext.)