INVALIDAR

passar ratlla (a alguna cosa) SV, anul·lar un escrit / invalidar un escrit traçant-li al damunt una ratlla (R-M, EC)

Vés passant ratlla a tots els objectes relacionats que et diré / Les dues primeres coses de la llista ja estan fetes; pots passar-hi ratlla (Només s’usa amb expressions que denoten escrits, llistes, relacions, etc. com a complement) (R-M)