INTERVENIR

aixecar la veu SV, intervenir en una assemblea o debat / parlar en una assemblea (R-M, IEC)

Vaig voler aixecar la veu en aquella assemblea perquè es deien moltes falsedats (També s’usa amb el verb alçar) (R-M)

prendre la paraula, prendre les cartes, agafar la taba, agafar la verba

demanar la paraula (p.ext.), alçar la veu a favor de (p.ext.)

dir-hi la seva SV, opinar / intervenir en un afer / expressar la pròpia opinió (R-M, EC, EC)

És una reunió d’amics on cadascú pot dir-hi la seva amb tota llibertat / No em van deixar dir-hi la meva (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (R-M, IEC)

ficar cullerada (en alguna cosa)

no prendre candela (en alguna cosa) (ant.), tenir veu i vot (p.ext.)

entrar en escena SV, intervenir / començar a actuar, ficar-se en alguna cosa (R-M, *)

Tot anava bastant bé, però ara han entrat en escena unes dificultats (R-M)

entrar en joc, entrar en acció

prendre cos (p.ext.)

entrar en joc SV, ficar-se en alguna cosa, intervenir (R-M)

Seria fàcil de resoldre aquest conflicte si no hi entressin en joc tants interessos particulars (R-M)

entrar en escena, entrar en acció

prendre cos (p.ext.)

ésser de l’olla SV, ésser dels qui governen, manegen un afer, etc. (EC)

No sé què passa en aquella entitat, pregunta-li-ho a en Marc, que ell és de l’olla

remenar l’olla, fer i desfer, portar el timó

tenir un peu a dins (p.ext.)

ficar cullerada (en alguna cosa) SV, immiscir-se en una qüestió, en una conversa, etc. / intervenir sense ésser demanat (EC, R-M)

Li agrada ficar cullerada a totes les converses / No pot estar-se de fotre cullerada en un tema tan polèmic com aquest (També s’usa amb el verb fotre) (R-M, *)

ficar-se on no el demanen; dir-hi la seva; ficar-se en tot; ficar-se en brocs; entrar pertot, com el pet del dimoni

ficar la cullerada (en alguna cosa) (v.f.), no prendre candela (en alguna cosa) (ant.), no voler saber res de (ant.), posar mà (a alguna cosa) (p.ext.)

ficar el nas (en alguna cosa) SV, fer per veure, per saber, etc., allò que és cosa d’altri (EC)

És molt reservat i no li agrada que ningú fiqui el nas en les seves coses / És un problema que t’és indiferent i no hi hauries de fotre el nas (També s’usa amb el verb fotre) (R-M, *)

ficar el nas pertot arreu, ficar el nas allà on no el demanen, ficar-se on no el demanen, ficar-se en brocs, donar nassades

posar mà (a alguna cosa) SV, intervenir en una qüestió (R-M)

Va posar mà a la discussió per dir-hi la seva / Les coses no van anar bé fins que hi va posar mà un entès en la matèria (R-M)

prendre part (en alguna cosa), tenir part (en alguna cosa)

deixar de mà (alguna cosa) (ant.), no voler saber res de (ant.), ficar cullerada (en alguna cosa) (p.ext.), fer entrada de cavall sicilià (p.ext.), no deixar (alguna cosa) de la mà (p.ext.), ésser-hi (p.ext.)

prendre la paraula SV, posar-se a parlar / participar, intervenir, parlar, en una reunió (R-M, IEC)

Quan aquell jove va prendre la paraula l’auditori restà en un silenci sepulcral (R-M)

prendre les cartes, agafar la taba, aixecar la veu, agafar la verba

donar la paraula (a algú) (inv.), demanar la paraula (p.ext.), recobrar la paraula (p.ext.), tenir la paraula (p.ext.), adreçar la paraula (a algú) (p.ext.)

prendre les cartes SV, intervenir en una conversa, començar a enraonar (IEC)

Quan ell pren les cartes no les sap deixar (EC)

prendre la paraula, aixecar la veu, obrir la boca, agafar la taba, agafar la verba

prendre cartes (v.f.)

prendre part (en alguna cosa) SV, intervenir en alguna cosa, actuar-hi amb altres / participar activament, intervenir / concórrer a la seva execució o associar-s’hi (A-M, IEC, EC)

Hem insistit perquè vingués als assaigs, però no vol prendre-hi part (R-M)

ésser-hi, posar mà (a alguna cosa), tirar barra (en alguna cosa)

des de la barrera (p.ext.)

rompre una llança a favor de SV, sortir en defensa d’algú o d’alguna cosa manifestant-se a favor seu contra els qui l’ataquen / intervenir a favor d’ell (EC, Fr)

Vaig rompre una llança a favor d’aquell home, perquè jo creia que duia tota la raó / Sempre li ha agradat rompre una llança a favor de les causes perdudes / Amb aquesta acció volia rompre una llança per legalitzar l’avortament (També s’usa amb la forma rompre una llança per)

rompre una llança en defensa de, posar l’espasa al servei (d’algú), alçar la veu a favor de

rompre una llança contra (ant.), en defensa de (p.ext.)

tenir part (en alguna cosa) SV, tenir dret a una porció d’alguna cosa, intervenir-hi amb altres (A-M)

Sempre ha volgut tenir part en tot aquest tipus d’afers

prendre part (en alguna cosa), posar mà (a alguna cosa)

tirar barra (en alguna cosa) SV, prendre part a un esforç col·lectiu (A-M)

Es nostro periòdic… surt a tirar barra a ses arenes de sa Prensa (A-M)

prendre part (en alguna cosa)

tirar la barra (en alguna cosa) (v.f.)

[Mall. (A-M)]

ANT

no prendre candela (en alguna cosa) SV, no intervenir en un afer perquè no s’hi és demanat

Millor que no prenguem candela en un assumpte tan delicat / Qui t’ha dit que prenguis candela? no et posis allà on no et demanen (*, R-M)

fer el seu fet

mullar-se el cul (ant.); ficar-se on no el demanen (ant.); ficar-se en bucs (ant.); dir-hi la seva (ant.); ficar cullerada (en alguna cosa) (ant.); entrar pertot, com el pet del dimoni (ant.)

no prendre candela a un enterro (Mall.)