INTERVENCIÓ

els bons oficis SD, intervenció a favor d’una tercera persona / gestions que hom fa a favor d’algú recomanant-lo, interposant la seva influència personal, etc. (Fr, EC)

El cas era difícil i ens n’hem sortit gràcies als bons oficis d’un amic que ha intercedit (R-M)

cop de mà (p.ext.), allargar la mà (a algú) (p.ext.), donar la mà (a algú) (p.ext.), donar una empenta (a algú) (p.ext.), fer escaleta (a algú) (p.ext.), fer de bo (a algú) (p.ext.)