INTERVAL

a intervals SP, interval / expressió emprada per a indicar un període de temps entre dos esdeveniments o moments (Fr, *)

El motor feia sorolls a intervals regulars

a estones (p.ext.), amb comptagotes (p.ext.)