INTERRUPCIÓ

compàs d’espera SN, interrupció breu / detenció d’una cosa per un curt temps (Fr, IEC)

Aquell obstacle va imposar-nos un compàs d’espera molt útil per a poder reflexionar més a fons / L’empresari demanà un compàs d’espera en les reivindicacions dels treballadors (R-M)

temps mort (p.ext.)

solució de continuïtat SN, interrupció en el decurs d’una activitat, en el desenvolupament d’un fenomen (IEC)

La manca de recursos fou la causa de la solució de continuïtat d’aquell projecte iniciat / Les recerques seguiran sense solució de continuïtat, fins a trobar la causa del mal (R-M)

temps mort SN, en alguns jocs de pilota, interrupció del joc d’una durada determinada, que sol·licita l’entrenador o el capità, principalment per donar instruccions als jugadors (IEC)

L’entrenador va demanar temps mort per explicar la seva estratègia als jugadors

compàs d’espera (p.ext.), congelar la pilota (p.ext.)