INTERROMPUT

restar amb la paraula a la boca SV, interrompre / algú, restar sense poder parlar perquè algú altre l’ha interromput (Fr, *)

Després que em tallés el discurs, vaig restar amb la paraula a la boca durant moltes hores

deixar (algú) amb la paraula a la boca (inv.), quedar tallat (p.ext.)