INTERROGAR

escurar-li la cassola (a algú) SV, fer parlar algú (R-M)

Amb molta traça li va escurar la cassola i així va saber tot el que l’interessava sobre aquell afer (R-M)

tocar el botet (a algú), obrir-li la boca (a algú), fer cantar (algú), ficar-li els dits a la boca (a algú), treure els cucs del nas (a algú), treure-li (alguna cosa) del pap (a algú)

ficar-li els dits a la boca (a algú) SV, provocar algú, portar-lo amb habilitat a parlar, a dir allò que no voldria dir (EC)

Si no li fiquen els dits a la boca, ell no té pas la intenció de dir-ho / No provis de ficar-li els dits a la boca amb els teus retrets perquè és capaç de perjudicar-te molt / Era un secret, però li han posat els dits a la boca i ho ha confessat (També s’usa amb el verb posar) (R-M, R-M, *)

obrir-li la boca (a algú); fer cantar (algú); escurar-li la cassola (a algú); treure els cucs del nas (a algú); treure-li (alguna cosa) del pap (a algú); posar-li el dit a la boca (a algú), a veure si mossega

posar (algú) en raons (p.ext.)

no poder-li arrencar mot (a algú) SV, no poder fer parlar algú (EC)

Volien que ho confessés tot, però no van poder-li arrencar mot

no poder-li treure mot (a algú)

callar com en missa (inv.), guardar silenci (inv.), guardar un secret (inv.)

no poder-li treure mot (a algú) SV, no poder fer parlar algú (IEC)

Mort, ningú no li podrà treure mot

no poder-li arrencar mot (a algú)

callar com en missa (inv.), guardar silenci (inv.), guardar un secret (inv.)

prendre declaració (a algú) SV, demanar que declari alguna cosa i anotar-ho (EC)

L’agent va prendre declaració al lladre que s’havia lliurat a la policia voluntàriament / Ens van prendre declaració sobre els fets després de l’accident

fer cantar (algú) (p.ext.), prendre nota (d’alguna cosa) (p.ext.), prendre raó (d’alguna cosa) (p.ext.)

treure els cucs del nas (a algú) SV, parlar / fer parlar algú (Fr, *)

De mica en mica l’inspector ha anat traient els cucs del nas al detingut i així ha sabut la seva vinculació en diversos atemptats

escurar-li la cassola (a algú), ficar-li els dits a la boca (a algú), treure-li (alguna cosa) del pap (a algú)

treure-li (alguna cosa) del pap (a algú) SV, fer parlar algú arterament / dir o fer dir alguna cosa (R-M, EC)

No li podràs treure res del pap / Per més preguntes que li han fet, no li han pogut treure del pap els motius de la seva dimissió (*, R-M)

tocar el botet (a algú), deslligar-li la llengua (a algú), fer cantar (algú), obrir-li la boca (a algú), escurar-li la cassola (a algú), ficar-li els dits a la boca (a algú), treure els cucs del nas (a algú)

treure (alguna cosa) del pap (inv.), buidar el pap (inv.)