INTERN

d’ús intern SP, que pertany a l’interior d’una companyia, empresa o associació

Van comunicar-nos els canvis de preus a tots els treballadors mitjançant un correu d’ús intern