INTERMEDIARI

de transició SP, intermediari / en un punt intermedi (Fr, *)

Aquest bosc és una zona de transició entre totes dues poblacions

de pas (p.ext.)

parlar per boca (d’algú) SV, parlar a través d’una altra persona (EC)

El cap parla per boca dels seus empleats / Ho ha dit per boca de la seva família (També s’usa amb el verb dir)

respirar per boca d’altri

no enviar-ho a dir (ant.)