INTERESSANT

d’interès SP, que és o pot resultar interessant

És una pel·lícula d’interès / Un estudi científic d’interès

d’importància (p.ext.)