INTERCEDIR

alçar la veu a favor de SV, parlar a favor d’algú (IEC)

Jo vaig alçar la veu a favor del meu germà, perquè estava convençuda que ell no era culpable / Va alçar la veu pel seu amic d’una manera molt convincent (També s’usa amb la forma alçar la veu per i amb el verb aixecar)

fer de bo (a algú), treure la cara (per algú), donar la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), rompre una llança a favor de, rompre una llança en defensa de

fer costat (a algú) (p.ext.), en defensa de (p.ext.), aixecar la veu (p.ext.)

fer de bo (a algú) SV, intercedir a favor d’algú (prop d’aquest) (IEC)

L’Esteve ha fet de bo a la Maria perquè l’agafessin a la feina

alçar la veu a favor de

els bons oficis (p.ext.), treure la cara (per algú) (p.ext.)

treure la cara (per algú) SV, intercedir / fer de mitjancer per ajudar algú (R-M, *)

Ha obtingut el contracte gràcies al seu cosí, que ha tret la cara per ell (R-M)

donar la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), alçar la veu a favor de

fer costat (a algú) (p.ext.), en defensa de (p.ext.), alenar pes cul (d’algú) (p.ext.), parlar per boca (d’algú) (p.ext.), respirar per boca d’altri (p.ext.), fer de bo (a algú) (p.ext.)