INTENCIONADAMENT

a dretcient SP, deliberadament / d’una manera deliberada, intencionada, expressament (IEC, *)

Va caure a dretcient per a veure qui l’ajudava

a gratcient, a dretes, a propòsit, a posta, de pensa acordada, amb plena consciència, amb intenció, a gratcient, a vici

sense voler (ant.)

a dretes SP, deliberadament / d’una manera deliberada, intencionada, expressament (IEC, *)

M’ha trepitjat a dretes, no sense voler! / Perdona’m pel cop que t’he donat; no ho he fet a dretes / Li va prendre el llibre que llegia a dretes, per a fer-lo empipar (EC, R-M, *)

a dretcient, a posta, a propòsit, a gratcient, amb intenció, a vici

sense voler (ant.)

a gratcient SP, amb intenció, no sense voler (IEC)

M’ho ha fet a gratcient, bo i sabent que em molestava / A gratcient va provocar tot l’auditori perquè l’expulsés (EC, *)

a dretcient, a posta, a dretes, a propòsit, amb intenció, a vici

sense voler (ant.)

a vici SP, intencionadament / d’una manera deliberada, intencionada, expressament (A-M, *)

Que ho has fet a vici o sense voler? (A-M)

a posta, a dretcient, a dretes, a gratcient, amb intenció, a propòsit

sense voler (ant.)

[Eiv. (A-M)]

amb intenció SP, deliberadament / expressament, d’una manera intencionada (R-M, *)

Penso que no ho deu haver dit amb intenció, però mai no se sap / Crec que t’ho ha preguntat amb tota la intenció, per a posar-te a prova (També s’usa amb la forma amb tota la intenció)

a posta, a dretcient, a dretes, a gratcient, a propòsit, fet exprés, a vici

sense voler (ant.)