INTENCIÓ

en cor (de fer alguna cosa) SP, expressió usada per a indicar que algú s’ha fet un propòsit / fer-se un propòsit (*, R-M)

Des d’aquell dia va prendre en cor de no fer res sense consultar una persona entesa / Ja fa temps que tenia en cor d’anar-se’n i ara ho ha realitzat (S’usa normalment amb els verbs posar, prendre, tenir, etc.) (R-M)

a cor (de fer alguna cosa) (v.f.), dur (alguna cosa) de cap (p.ext.), ficar-se (alguna cosa) entre cella i cella (p.ext.), veure’s amb cor (de fer alguna cosa) (p.ext.), fer compte (de fer alguna cosa) (p.ext.), tenir (alguna cosa) en vista (p.ext.)

en to (d’alguna cosa) SP, dit per a indicar la intenció d’algú envers alguna cosa

Han vingut en to de pau / Aquest llibre està escrit en to de protesta (S’usa normalment amb els noms amistat, guerra, pau, protesta, etc. com a complement de la preposició)

per cor de SP, amb la intenció de (IEC)

Vaig anar-lo a trobar per cor de proposar-li un negoci, però no vaig poder parlar amb ell / Avui tinc per cor d’anar al cinema (R-M, EC)

amb vista a