INTEMPESTIVAMENT

fora d’hora SAdv, intempestivament / a una hora intempestiva (R-M, A-M)

Arriba totes les nits fora d’hora, per això els seus pares l’han castigada

fora de temps, a destemps, a deshora, amb retard, a altra hora

fora d’hores (v.f.), fora hora (v.f.)