INTEL·LECTUALITAT

república de les lletres SN, conjunt de literats i d’homes doctes (IEC)

És escriptor i acadèmic, i forma part de la república de les lletres (També s’usa amb la forma república literària)

gent de lletres (p.ext.)