INTEGRALMENT

tot d’una peça SP, integralment, sense falles (EC)

Hem de presentar el projecte tot d’una peça (També s’usa amb la forma d’una peça)