INSULTAR

dir-li la lliçó del bacó (a algú) SV, insultar de paraula (R-M)

El va emprendre i li va dir la lliçó del bacó; el va deixar ben avergonyit (R-M)

dir-li el nom del porc (a algú), dir-li de tot (a algú), dir-ne de tots colors (a algú), dir-li’n cent per un diner (a algú), dir-li peus de porc (a algú)

dir-li’n cent per un diner (a algú) SV, insultar algú / dir molts penjaments a algú, atacar algú greument de paraula (R-M, *)

Té molta por de trobar-lo perquè ja sap que li’n dirà cent per un diner, i amb molta raó (R-M)

dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-li la lliçó del bacó (a algú)

dir-li peus de porc (a algú) SV, insultar algú / parlar clar a algú, dir-li la veritat encara que li sàpiga greu (R-M, *)

Quan van oir la proposta que els feia, es van excitar de tal manera que li van dir peus de porc i el van treure de la casa (R-M)

dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-li la lliçó del bacó (a algú), dir-ne de totes (a algú)

dir-ne de totes (a algú) SV, insultar / dir molts penjaments d’algú, atacar-lo amb paraules ofensives (R-M, *)

En deia de totes a tothom, era un mal educat / Parlava amb el porter i li’n deia de totes; no sé com el pobre home ho ha aguantat

dir-ne de tots colors (a algú), dir-li el nom del porc (a algú), dir-li de tot (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-li peus de porc (a algú)

dir-ne de totes (p.ext.)