INSULT

coses gruixudes SN, expressions grolleres, paraules vulgars, indecents

Li va dir coses gruixudes i ara no es parlen (També s’usa amb els quantificadors bastant, força i molt en posició preadjectival)

paraules gruixudes, paraules fortes, paraules grosses, mala paraula

mala pècora SN, expressió que hom aplica a una persona per a insultar-la

La mala pècora de la teva germana no et va donar l’encàrrec perquè em té mania i no vol que ens vegem

mala puta, fill de puta

mala puta SN, expressió que hom aplica a una persona per a insultar-la

Ep, tu! Mala puta! Ni se t’acudeixi de tornar per aquesta casa; aquí ja no t’hi volem veure més

mala pècora, fill de puta

paraules fortes SN, paraules grolleres o violentes, ofensives (EC)

Es van dir unes paraules fortes i tots temíem que s’arribessin a barallar (R-M)

paraules gruixudes, paraules grosses, coses gruixudes, mala paraula

anar-se’n de paraules (p.ext.)

paraules grosses SN, invectives / mots ofensius o poc fins (IEC, A-M)

Al final va acabar dient-li paraules grosses: estava molt enfadat

paraules gruixudes, paraules fortes, coses gruixudes, mala paraula

paraula grossa (v.f.), anar-se’n de paraules (p.ext.)

paraules gruixudes SN, expressió grollera / paraules obscenes o molt ofensives / paraula vulgar, indecent (R-M, A-M, EC)

No para de deixar anar paraules gruixudes / Quan va errar el tret i se li va escapar la llebre, va deixar anar una paraula gruixuda com mai no li havia sentit (*, R-M)

mala paraula, paraules fortes, coses gruixudes, paraules grosses

paraula gruixuda (v.f.), parlar gruixut (p.ext.), anar-se’n de paraules (p.ext.)

puto qui SN, a veure qui, vejam qui (EC)

Puto qui s’atreveixi a fotre’m les mans al damunt / Puto qui arribi l’últim

[puto: mot no registrat a l’IEC]