INSUBSTANCIAL

buit de compte SA, que té poca substància o poca cosa aprofitable (A-M)

Era un escrit buit de compte

no tenir solta ni volta SV, insubstancial / dit d’una cosa sense substància, de poca substància (Fr, *)

El discurs no tenia solta ni volta, no n’he tret cap idea clara / És un debat sense solta ni volta / Això són paraules sense solta (També s’usa amb les formes sense solta ni volta i sense solta) (*, *, EC)

no tenir suc ni bruc

ésser coixa (alguna cosa) (p.ext.)

no tenir suc ni bruc SV, (dit d’una cosa) sense substància ni gràcia (IEC)

Era una història avorrida que no tenia suc ni bruc / Després d’una polèmica sense suc ni bruc es va acabar la reunió; no va ser gens interessant / És una pel·lícula sense suc (També s’usa amb les formes sense suc ni bruc i sense suc) (*, R-M, *)

no tenir solta ni volta, no tenir pena ni glòria

sense esperit SP, sense contingut (R-M)

És una música sense esperit; no fa sentir cap emoció (R-M)

sense ànima, sense nervi, sense vida

deixar a desitjar (p.ext.)