INSTRUIR

donar carrera (a algú) SV, fer estudiar algú en un centre docent

Van donar carrera a un nen del tercer món en apadrinar-lo durant vint-i-cinc anys

donar estudis (a algú)

tenir estudis (inv.)

donar estudis (a algú) SV, pagar una carrera / fer estudiar en un centre docent (R-M, EC)

Com que no tenia fills, va decidir donar estudis a un nen orfe / Els seus padrins eren rics i van voler donar-li estudis; ara està acabant la carrera d’arquitecte (*, R-M)

donar carrera (a algú)

tenir estudis (inv.)

ensenyar de lletra (a algú) SV, ensenyar algú a llegir

Li ensenya de lletra perquè sense saber llegir no es pot anar enlloc

aprendre de lletra (inv.), saber de lletra (p.ext.)