INSTAR

(a algun lloc) falta gent O, locució que es posa a frases exclamatives indicadores de direcció per intensificar-les / expressió festiva indicant una acció obligada (IEC, R-M)

Cap a casa falta gent! / Van dir que per aquell dia ja havíem fet prou feina; vàrem plegar, doncs, i al carrer falta gent! / Vinga, al menjador falta gent, que ja és hora de dinar (IEC, R-M, *)

(a algun lloc) s’ha dit

(a algun lloc) hi falta gent (v.f.), (a fer alguna cosa) falta gent (p.ext.), ja hi estem anant (p.ext.), a taula (p.ext.)

(a fer alguna cosa) falta gent O, dit per a instar algú a fer alguna cosa

A dinar falta gent! / Vinga, a parar taula falta gent! (EC, *)

(a fer alguna cosa) s’ha dit

(a fer alguna cosa) hi falta gent (v.f.); (a algun lloc) s’ha dit (p.ext.); (a algun lloc) falta gent (p.ext.); ja hi estem anant (p.ext.); a taula (p.ext.); és tard i vol ploure (p.ext.); tornem-hi, que no ha estat res (p.ext.); som-hi (p.ext.)

fot-li O, expressió per a indicar que hom procedeix o ha de procedir sense miraments, exageradament, tirant al dret, etc. (EC)

Va, fot-li, home: no cal que t’hi miris tant! / Vinga, no t’ho rumiïs tant i fot-li! (EC, *)

posar fil a l’agulla (p.ext.), posar mans a l’obra (p.ext.), posar-se a la feina (p.ext.)

ja és hora de O, expressió usada per a instar algú a actuar o desitjar que actuï d’una manera determinada

Ja és hora de posar una mica de seny, si continues així acabaràs malament / Ja és hora que cadascú es faci el llit i es prepari l’esmorzar abans de marxar

(a fer alguna cosa) s’ha dit

és tard i vol ploure (p.ext.), entrar en matèria (p.ext.)

■ (a algun lloc) s’ha dit O, expressió emprada per a instar algú a anar algun lloc

Vinga, mudeu-vos, a Granollers s’ha dit

(a algun lloc) falta gent

(a fer alguna cosa) s’ha dit (p.ext.), (a fer alguna cosa) falta gent (p.ext.)

(a fer alguna cosa) s’ha dit O, expressió d’encoratjament a emprendre quelcom (treballar, caminar, llevar-se, menjar, etc.) (R-M)

No romancegis; ja has descansat prou; a caminar s’ha dit; altrament no hi arribarem mai / Vinga, a escombrar s’ha dit, que hem de tancar a les tres i això és molt brut (R-M, *)

(a fer alguna cosa) falta gent, ja és hora de

(a algun lloc) s’ha dit (p.ext.); és tard i vol ploure (p.ext.); tornem-hi, que no ha estat res (p.ext.); som-hi, que no ha estat res (p.ext.); som-hi (p.ext.); sant tornem-hi (p.ext.)