INSTANT

amb una esgarrapada SP, en un instant (Fr)

Amb una esgarrapada va agafar els pastissos i els va dur a la seva àvia / Va tornar amb dues esgarrapades (També s’usa amb els numerals dos i quatre)

en un tancar i obrir d’ulls, en un batre d’ulls, en un dir Jesús, en una exhalació, en un tres i no res, en un pensament, en un amén, en un girar d’ulls

en una esgarrapada (v.f.)

en el temps de dir una avemaria SP, instantàniament / en un espai de temps curt (R-M, *)

El cel va ennegrir-se i en el temps de dir una avemaria ja teníem la tronada a sobre (R-M)

en un ai, en el temps de dir un credo, en un dir Jesús, en un dir ai, en un amén, en un no res, al temps de dir Jesús, al temps d’alçar Déu, en un pensament, en un moment

en menys d’un no res SP, en un instant / ràpidament, trigant molt poca estona (Fr, *)

T’ho farà en menys d’un no res / En menys d’un no res es va presentar a casa seva amb les cartes que ella li havia demanat (EC, *)

en un no res, en un tres i no res, en un dos per tres, en un moment

en un ai SP, instantàniament / en molt poc temps (R-M, *)

El pillet li va estirar el portamonedes i en un ai es va perdre entre la gent, va desaparèixer / Va adobar l’engranatge en un ai (R-M)

en un tancar i obrir d’ulls, en un batre d’ulls, en un dir Jesús, en un girar d’ulls, en una exhalació, en el temps de dir un credo, en un tres i no res, en un pensament, en un dir ai, en un no res, en el temps de dir una avemaria

en un amén SP, en un moment, en molt poc temps (A-M)

Has de ser el més ràpid, has de resoldre la incògnita en un amén

en un dir Jesús, en un tancar i obrir d’ulls, en un batre d’ulls, en una exhalació, en el temps de dir una avemaria, en un credo, amb una esgarrapada, en un pensament, en un tres i no res, en un ai, en un dir ai, en un dir amén

en un dir amén (Val.), en un santiamén (Mall., Men.)

en un batre d’ulls SP, en un espai de temps imperceptible / (en) un instant, (en) un temps molt curt (IEC, A-M)

En un batre d’ulls va desaparèixer de la sala; no vam tenir temps ni de saludar-lo (R-M)

en un ai, en un girar d’ulls, en un tancar i obrir d’ulls, amb una esgarrapada, en un amén, en un dir Jesús, en un pensament, en un tres i no res, en un dir ai, en un dir amén, en un moment

en un credo SP, en un espai molt curt de temps (EC)

Va fer l’examen en un credo, quan els altres van necessitar una hora

en el temps de dir un credo, en un ai, en un dir Jesús, en un dir ai, en un amén, en un no res, al temps de dir Jesús, en un moment, al temps d’alçar Déu

en un dir ai SP, en un instant / en un espai molt curt de temps (EC, *)

En un dir ai ja ho teníem tot preparat

en un ai, en un credo, en el temps de dir una avemaria, en un amén, en un batre d’ulls, en un dir amén, en un dir Jesús

en un dir amén SP, en un moment, en molt poc temps (A-M)

T’has menjat el tros de pastís en un dir amén

en un dir Jesús, en un tancar i obrir d’ulls, en un amén, en un girar d’ulls, en un ai, en un batre d’ulls, en un dir ai

en un santiamén (Mall., Men.)

[Val. (A-M)]

en un dir Jesús SP, molt ràpidament / molt de pressa / en un moment, instantàniament (IEC, EC, P)

En un dir Jesús li ho va tenir tot preparat (R-M)

en un ai, en un amén, en un tancar i obrir d’ulls, en una exhalació, en un moment, en el temps de dir una avemaria, en un credo, amb una esgarrapada, en un dir amén, en un girar d’ulls, en un santiamén, en un tres i no res, en un dir ai

en un dos per tres SP, en un moment / en un espai molt curt de temps (EC, *)

Ho va resoldre en un dos per tres

en un no res, en un tres i no res, en menys d’un no res, en un moment

en un girar d’ulls SP, en un espai de temps mínim / (en) un instant, (en) un temps molt curt (EC, A-M)

Es va engolir el pastís en un girar d’ulls; no sé com no es va ennuegar / En un girant d’ulls, va regar totes les plantes (També s’usa amb la forma en un girant d’ulls) (R-M, *)

en un ai, en un batre d’ulls, en un tancar i obrir d’ulls, en un dir Jesús, en un dir amén, en una exhalació, en un tres i no res, en un pensament, amb una esgarrapada, en un amén, en un dir ai

en un no res SP, en un moment, en molt poc temps (A-M)

Tornarà de seguida, en un no res / Va trobar aquella paraula al diccionari en un no res (EC, *)

en un tres i no res, en un ai, en un credo, en el temps de dir una avemaria, en un amén, en un batre d’ulls, en un dir ai, en un dir amén, en un dir Jesús, en un dos per tres, en menys d’un no res

amb un no res (v.f.), ésser bufar i fer ampolles (p.ext.)

en un pensament SP, en un instant brevíssim (IEC)

No trigaré gaire; en un pensament tornaré a ser ací / Ho va enllestir tot en un pensament (R-M, EC)

en un ai, en un tancar i obrir d’ulls, en un batre d’ulls, en una exhalació, en un tres i no res, en un amén, en el temps de dir una avemaria, amb una esgarrapada, en un girar d’ulls, en un dir ai, en un dir amén, en un dir Jesús

en un santiamén SP, en un moment, en molt poc temps (A-M)

Va acabar l’examen en un santiamén

en un dir Jesús, en un tancar i obrir d’ulls, en un amén, en un ai, en un batre d’ulls, en un dir ai, en un dir amén

en un dir amén (Val.)

[santiamén: mot no registrat a l’IEC]

en un tancar i obrir d’ulls SP, en un espai de temps imperceptible / (en) un instant, (en) un temps molt curt (IEC, A-M)

En un tancar i obrir d’ulls la plaça va quedar deserta sota el ruixat / Va robar-li el moneder en un tancar d’ulls (També s’usa amb la forma en un tancar d’ulls) (R-M, *)

en un batre d’ulls, en un girar d’ulls, amb una esgarrapada, en un ai, en un amén, en un dir amén, en un dir Jesús, en un pensament, en un santiamén, en un tres i no res, en un dir ai, en un moment

en un obrir i tancar d’ulls (v.f.)

en un tres i no res SP, en un moment, molt de pressa (IEC)

És molt hàbil en el seu ofici; en un tres i no res sap descobrir l’avaria (R-M)

en un ai, en un tancar i obrir d’ulls, en un dir Jesús, en un batre d’ulls, en una exhalació, en un amén, amb una esgarrapada, en un girar d’ulls, en un no res, en un pensament, en un dir ai, en un dos per tres, en menys d’un no res

en una exhalació SP, rapidíssimament / en temps molt breu (IEC, EC)

Ho ha fet en una exhalació / Es va menjar l’entrepà en una exhalació; devia tenir molta gana (EC, *)

amb una esgarrapada, en el temps de dir una avemaria, en un ai, en un amén, en un dir Jesús, en un girar d’ulls, en un pensament, en un tres i no res, en un batre d’ulls, en un dir ai, en un dir amén, ràpid com una exhalació