INSTAL·LAR-SE

parar casa SV, posar dins una casa els mobles convenients per a poder-hi habitar (A-M)

Hem parat casa ara fa un mes. Encara és molt recent el trasllat / Anem molt de bòlit perquè estem parant pis (També s’usa amb el nom pis)

posar casa

posar casa SV, instal·lar a casa els mobles, deixar-la en condicions d’ésser habitada (EC)

La meva filla i el seu promès posaran casa aviat / Es varen casar sense poder posar casa i varen viure molt de temps amb els sogres / La seva família va ajudar-los a posar pis (També s’usa amb el nom pis) (R-M, R-M, *)

parar casa

posar arrels (p.ext.), posar botiga (p.ext.), plantar botiga (p.ext.)