INSPIRAT

estar de vena SV, estar inspirat, trobar-se en un estat d’ànim propici per a una activitat artística o intel·lectual o per a mostrar-se enginyós, graciós, etc. (EC)

Avui estic de vena. Ho aprofitaré. A veure si em surt un bon poema

sentir-se de vena

estar en vena (v.f.), poar la seva inspiració en (p.ext.)

sentir-se de vena SV, estar inspirat, trobar-se en un estat d’ànim propici per a una activitat artística o intel·lectual o per a mostrar-se enginyós, graciós, etc. (EC)

Cal sentir-se de vena per decidir-se a pintar el pis tot sol

estar de vena

poar la seva inspiració en (p.ext.)