INSPIRAR-SE

poar la seva inspiració en SV, inspirar-se / concebre una idea, un propòsit, etc., gràcies a algú o a alguna cosa (Fr, *)

Per a compondre el poema que m’ha dedicat, va poar la seva inspiració en el llibre que jo mateixa li havia regalat (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

estar de vena (p.ext.), sentir-se de vena (p.ext.)