INSPECCIONAR

passar revista a SV, revisar persones o coses per comprovar llur estat / exercir, un cap militar, les funcions d’inspecció que li corresponen sobre les tropes (A-M, EC)

Avui hem de passar revista a totes les qüestions pendents / El general va passar revista als seus soldats

formar expedient (a algú) (p.ext.), passar llista (p.ext.)

prendre vistes SV, examinar, observar (EC)

Abans d’entrar a robar, es veu que havien entrat a prendre vistes per saber si hi havia algú a la casa (R-M)

mirar (alguna cosa) amb quatre ulls (p.ext.), no perdre (algú o alguna cosa) de vista (p.ext.), seguir (algú o alguna cosa) amb la vista (p.ext.), no treure l’ull de sobre a (p.ext.)