INSOLENTAR-SE

aixecar la veu SV, parlar a algú, replicar-li, sense el respecte que es mereix (IEC)

No sap tractar els seus subordinats i quan s’hi adreça els aixeca la veu (També s’usa amb el verb alçar)

faltar al respecte (a algú) (p.ext.)

alçar la cresta SV, agafar coratge (EC)

Els oprimits van alçar la cresta i es van encarar al govern dictatorial

abaixar la cresta (ant.), plantar cara (a algú) (p.ext.)

faltar al respecte (a algú) SV, tractar algú sense consideració / no guardar-li aquell mirament, aquella alta consideració que pertoca (R-M, EC)

En dir aquelles paraules va faltar al respecte als seus pares / Ja sabem que té mal caràcter, però en atenció que és vell, no li faltis al respecte (*, R-M)

trencar-li el respecte (a algú), pujar-li a l’esquena (a algú)

guardar les distàncies (ant.), aixecar la veu (p.ext.)

trencar-li el respecte (a algú) SV, no guardar a algú aquell mirament, aquella alta consideració que pertoca (A-M)

Des que em va trencar el respecte, no li dirigeixo la paraula

faltar al respecte (a algú)

mal educat (p.ext.)