INSOLENT

tenir molta llengua SV, dir algú més que no farà, parlar més que no deuria, no callar per desvergonyiment, irreverència, etc. (IEC)

És insuportable, és una d’aquelles persones que tenen molta llengua

tenir la llengua llarga, llarg de llengua, llengua llarga

tenir llengua (a algú) (p.ext.)