INSISTIR

fregar-li (alguna cosa) pels morros (a algú) SV, oferir alguna cosa amb insistència o de manera que és difícil defugir d’acceptar-la (A-M)

No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa

[Mall., Men. (A-M)]

tornar a la mateixa cançó SV, insistir en el mateix tema (A-M)

Cada divendres a la nit tornava a la mateixa cançó i li demanava a son pare que li deixés el cotxe per sortir

tornar a la mateixa, nyic-nyic

tornar amb la mateixa cançó (v.f.), tornar a la càrrega (p.ext.), ésser la cançó de l’enfadós (p.ext.)