INSISTENTMENT

a còpia de SP, emprant insistentment, llargament, un mitjà / amb insistència o amb abundor de (IEC, R-M)

No té gens de memòria i s’ho ha d’aprendre a còpia de llegir-ho centenars de vegades / A còpia de repetir-ho es pensa que és veritat / Ho va aconseguir a còpia de precs (R-M, EC, *)

a cop de, a força de

a força de SP, emprant repetidament com a mitjà allò que s’esmenta / emprant insistentment un mitjà (R-M, IEC)

Ho he pogut obtenir a força d’insistir, perquè m’ho vengués / Ho he pogut aconseguir a força de diners (R-M, *)

a còpia de, a cop de

cop de (p.ext.)