INSIGNIFICANÇA

poca cosa SQ, petita quantitat / cosa sense importància (A-M)

Va haver-hi molt de soroll però al cap i a la fi fou poca cosa, res d’important (També s’usa amb les formes poqueta cosa i poca coseta)

de més grosses n’han passades (p.ext.), de més grosses se n’han vistes (p.ext.)