INSEPARABLE

ésser carn i ungla SV, dit de dues persones inseparables, que pensen, obren, etc., com si fossin una sola persona / ésser molt amics, tenir gran intimitat, anar sempre junts (IEC, A-M)

No fan res l’un sense l’altre. Són carn i ungla / Semblen carn i ungla. Van junts a tot arreu (També s’usa amb el verb semblar) (R-M, *)

ésser tap i carbassa, ésser cul i merda, ésser la corda i el poal, germans siamesos, ésser cul i braga, fer cambra i cuina, ésser cul i camisa

ésser cul i braga SV, ésser inseparables; es diu principalment dels amics que sempre van plegats, i més encara d’aquells qui van sempre junts per a mal fi (A-M)

Són cul i braga: sempre han d’anar junts a tot arreu / No poden estar separats ni un minut, són cul i braga (També s’usa amb el verb semblar)

ésser cul i merda, ésser carn i ungla, ésser tap i carbassa, ésser cul i camisa, ésser la corda i el poal

[Tortosa (A-M)]

ésser cul i merda SV, avenir-se molt / ésser inseparables; es diu principalment dels amics que sempre van plegats, i més encara d’aquells qui van sempre junts per a mal fi (IEC, A-M)

Arreu van plegats fent maleses; són cul i merda / Que aneu sempre junts a tot arreu? Sembleu cul i merda (També s’usa amb el verb semblar) (R-M, *)

ésser carn i ungla, ésser tap i carbassa, ésser cul i camisa, ésser la corda i el poal

ésser cul i braga (Tortosa)

ésser tap i carbassa SV, ésser inseparables (IEC)

Els trobaràs que sempre van plegats; són tap i carbassa (També s’usa amb el verb semblar) (R-M)

ésser carn i ungla, ésser cul i merda, ésser cul i camisa, ésser la corda i el poal, germans siamesos, ésser cul i braga

germans siamesos SN, dues persones inseparables, que sempre van plegades (A-M)

Sempre van junts: són com germans siamesos / Són germans siamesos, es passen tot el dia plegats

ésser carn i ungla, ésser tap i carbassa