INSENSIBILITZAR-SE

assecar-se-li el cor (a algú) O, esdevenir insensible (EC)

Se li assecà el cor després d’aquella desgràcia (EC)

tenir el cor de pedra (p.ext.), tenir el cor dur (p.ext.), tenir el cor sec (p.ext.), tenir el cor empedreït (p.ext.)