INSENSAT

cap sense barret SN, desassenyat / expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental (R-M, *)

Ningú no en fa cabal; tothom el té per un cap sense barret que només diu bestieses / No li facis cas; és un cap sense barret (R-M)

cap buit, cap calent, cap desgavellat, ésser un mal cap (algú)