INSEGURETAT

no haver-hi un pam de terra ferma SV, no haver-hi cap seguretat (R-M)

En aquesta qüestió cal anar amb molt de compte perquè no hi ha un pam de terra ferma; ho veig tot molt insegur / Ens han dit que féssim el que volguéssim, però que en això no hi ha un pam de terra ferma; els riscs són, doncs, molts (R-M)