INSEGUR

caic no caic SCoord, en posició falsa, insegura, en perill de caure (A-M)

Hi ha teules que pengen caic no caic (A-M)

estar si cau no cau, en fals, en joli, aguantar-se per un pèl

estar fora de plom SV, estar sense seguretat (R-M)

Ha calgut molta paciència per a fer que es comportés bé; estava fora de plom feia temps; no sabia adaptar-se / Encara estic fora de plom en la nova feina; em costa d’avesar-m’hi (R-M)

estar fora de joc (p.ext.)

no tenir-les totes SV, no estar segur, convençut, d’alguna cosa, sentir-se intranquil / tenir por, recel, no estar tranquil (IEC, EC)

Li van dir que l’anell era bo, però, com que no les tenia totes, va anar a fer-lo valorar / És possible que no passi res, però encara no les tinc totes

no tenir-les totes segures

no tenir por de frares ni grameneres (ant.), d’empenta (ant.), no estar en mar ni en terra (p.ext.)

no tenir-les totes segures SV, no estar lliure de temor (A-M)

Abans pensava que guanyaria, però ara no les té totes segures

no tenir-les totes